Patientavgifter

  • Besök hos läkare på specialistmottagning är kostnadsfritt för barn och ungdomar under 18 år.
  • Besök hos läkare på specialistmottagning för vuxna och ungdomar över 18 år kostar 350 kr.
  • Första besöket hos läkare på specialistmottagning, med remiss från husläkare eller privat specialist i allmän medicin, kostar 150 kr
  • OBS! Vi tar endast kontanter, inte betalkort. Frikort (högkostnadsskydd) gäller!

Läs mer om patientavgifter här

Uteblivna besök

Om du inte kan komma till ett planerat läkarbesök måste du lämna återbud senast 24 timmar före avtalad tid (återbud kan lämnas på telefonsvarare). Du betalar annars en avgift för uteblivet besök, även om besöket hade varit avgiftsfritt. Exempelvis om du har frikort eller för barn och ungdomar under 18 år.